De aanhoudende droogte, in combinatie met extreem hoge temperaturen en veel instraling zorgen ervoor dat gewassen hard slijten. Door de lage ziektedruk worden Phytophthora-bespuitingen uitgesteld, en een ruimer interval gehanteerd. Het gewas beschermen tegen alternaria is op dit moment bijna nog belangrijker. Alternaria kan zich zeer goed en snel ontwikkelen onder droge omstandigheden. Het is daarom belangrijk om een goed schema aan te houden tegen Alternaria.

Bonenspintmijt

De afgelopen periode zien we op steeds meer percelen aardappelen afstervende randen. Veelal wordt dit veroorzaakt door de bonenspintmijt. Deze mijten zijn met het blote oog niet te zien en veroorzaken zuigschade aan het blad, deze schade doet denken aan een gebrekziekte. Een bestrijding kan worden uitgevoerd op de plekken in het perceel waar schade is te zien.

Advies:

  • 0,5 ltr/ha Movento

Gebruik minimaal 500 ltr/ha water, onder groeizame omstandigheden voor een optimale werking.

Knolbescherming aardappelen

Tegen het einde van het groeiseizoen is het verstandig om over te stappen naar Phytophthora middelen die ook een knolbescherming geven.

Advies:

  • 0,5 ltr/ha Ranman Top
  • 1,2 ltr/ha Infinito

Kiemrustbehandeling aardappelen

Voor zetmeel of consumptieaardappelen die lang bewaard moeten worden, is het aan te raden om een kiemrustbehandeling toe te passen. Het toepassen van Crown MH geeft tijdens de bewaring een betere kiemrust, daarnaast zorgt het voor minder opslag in de volgteelt. Ook heeft Crown MH een nevenwerking op doorwas, in de komende periode zal dit een grote rol gaan spelen voor de aardappelteelt. Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat het gewas nog minimaal 3 weken bij voorkeur 5 weken voor de loofdoding wordt behandeld. Om het optimale moment van spuiten te bepalen is het uitvoeren van een proefrooiing noodzakelijk. Minimaal 80% van de te oogsten knollen moeten een diameter van > 25 mm hebben. Na het toepassen stopt de celdeling van de knollen maar de celgroei en cel strekking gaan door. Controleer uw perceel en overleg indien nodig met uw adviseur.

Advies:

  • 11 ltr/ha Crown MH

Voor een optimale werking is het belangrijk om te spuiten met 500 ltr/ha water, op een goed groeiend, vitaal gewas. Belangrijk is dat na bespuiting het nog minimaal 10 uur droog is. Spuit Crown MH niet wanneer er dagtemperaturen van 25 graden of meer worden verwacht!

Kiemrustbehandeling zaaiuien

Voor uien die lang bewaard moeten worden, is het aan te raden om een kiemrustbehandeling toe te passen. Het toepassen van Crown MH geeft tijdens de bewaring een betere kiemrust. Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat het gewas nog 2 weken lang groen is met voldoende sapstroom. Er zijn een aantal methoden om de uien te beoordelen voor een optimaal moment om een anti-spruit bespuiting uit te voeren. Het juiste tijdstip is in uien afhankelijk van de daglengte en ligt veelal in de 1e week van augustus. Hieronder volgen 2 criteria van beoordelen:

  • Door te gaan meten met uw schuifmaat, komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt tot spuiten overgaan als de nek/bolverhouding minimaal 1:3 is, mits dat niet afwijkt van de genoemde periode van strijken.
  • Spuit wanneer 10-20% van de uien gestreken is in het veld. Let wel achter singels of boomwallen strijken uien soms eerder door droogte of een slap gewas.

Controleer uw perceel en overleg indien nodig met uw adviseur.

Advies:

  • 8,3 ltr/ha Crown MH + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H

Voor een optimale werking is het belangrijk om te spuiten met 500 ltr/ha water, op een goed groeiend, vitaal gewas. Belangrijk is dat na bespuiting het nog minimaal 10 uur droog is. Spuit Crown MH niet wanneer er dagtemperaturen van 25 graden of meer worden verwacht!

Veiligheidstermijn uienmiddelen

Houdt bij de ziektebestrijding in zaaiuien de veiligheidstermijn van de verschillende middelen in de gaten, voer de laatste bespuiting uit met een middel met een korte veiligheidstermijn zoals Fandango of Acrobat.

Middel Veiligheidstermijn
Dithane DG/Tridex DG 28 dagen
Fubol Gold 28 dagen
Valbon 28 dagen
Acrobat 14 dagen
Fandango 14 dagen
Amistar 14 dagen
Luna Experience 7 dagen
Crown MH 4 dagen

Trips zaaiuien

De trips druk neemt toe, al varieert dit sterk per perceel en regio. De inzet van Batavia heeft redelijk tot goed gewerkt, maar niet alle percelen zijn trips vrij. Dit heeft te maken met omgevingsfactoren en daarmee de juiste timing van de inzet van de eerste toepassing. Kies bij aanwezigheid van trips voor de inzet van Batavia + olie, in uien waar nog loofontwikkeling plaatsvindt, en waar nog geen bolling van de uien voorkomt.

Als er geen nieuwe bladloze rokken meer worden gevormd, dus geen nieuwe bladaanleg, en de uien overgaan tot bolling (bol doorsnede >30 mm) kies dan bij het vinden van trips Tracer met Lokfructose.

Advies loofontwikkeling:

  • 0,75 ltr/ha Batavia + 1-2 ltr/ha Robbester

Advies bolling:

  • 0,2 ltr/ha Tracer + 2 ltr/ha Lokfructose

Let op: Tracer mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.