Akkerbouwbericht nr. 2

Onkruidbestrijding grasland
Voor de onkruidbestrijding in grasland zijn onderstaande middelen toegelaten.

Middel Maximale dosering Veiligheidstermijn Overige
Cirran 3,5 l/ha 14 dagen Niet in eerste jaars grasland
Tapir 1,5 l/ha 7 dagen  
Primstar 1,9 l/ha 7 dagen  
Starane Top 0,6 l/ha 7 dagen  
Jepolinex Pro 1,5 l/ha 7 dagen  

Advies : Tapir 1,25 l/ha + Cirran 1,5 l/ha.
Bij eerste jaars grasland Cirran vervangen door Jepolinex Pro 1 l/ha.
Als er veel zuring voorkomt de Tapir verhogen naar 1,5 l/ha en aanvullen met Starane Top 0,3 l/ha.

Onkruidbestrijding grasklaverweide
Hier zijn maar beperkt mogelijkheden.

Middel Maximale dosering Veiligheidstermijn
Butress 4,5 l/ha 14 dagen
Basagran 2 l/ha 7 dagen
Harmony SX 45 gr/ha 14 dagen

Advies: Butress 4 l/ha + Basagran 1,5 l/ha.
Harmony is veiliger voor witte klaver.Maar in verband met gewasdrukking deze alleen in de nazomer toepassen. En ook niet toepassen in nieuw ingezaaid grasland.
Advies : Harmony SX 30 gr/ha + Butress 4 l/ha.

Onkruidbestrijding Zomergranen
In de zomergranen zijn de breedbladige onkruiden te bestrijden vanaf het 3-bladstadium tot einde uitstoeling. Spuit voor een goede werking bij groeizaam weer, temperatuur >10gr en luchtvochtigheid > 60 a 70 %. Onkruid moet aan de groei zijn.

Advies zomertarwe en zomergerst alleen breedbladigen.
Tapir 1 l/ha + Mcpa 2l/ha.
Primstar 1,5 l/ha + Mcpa 1,5 l/ha.
Traton 30 gr/ha + Mcpa 1,5 l/ha + Starane Top 0,3 l/ha.
Tapir is het sterkst op distels. Bij duist en windhalm in zomertarwe kan ook gekozen worden voor.
 – Capri Twin 130 gr/ha + Robbester 1l/ha + Starane Top 0,3 l/ha + Mcpa 1 l/ha.

Advies voor grassen in zomertarwe en zomergerst.
Puma Extra EW 1,2 l/ha + Robbester 1 l/ha.
Axial 50 0,9 – 1,2 l/ha.

Groeiregulatie wintertarwe
De wintergranen zijn zich aan het herstellen en zijn binnenkort aan een groeiregulatie toe. Voor alle wintergranen geldt dat de eerste knoop goed voelbaar moet zijn. Een vroege groeiregulatie zorgt voor een betere wortelontwikkeling en meer versteviging. Een late of tweede behandeling geeft met name verkorting van het gewas.
Advies : Trimaxx/Moddus 0,25 l/ha + Chloormequat (CCC) 0,5 l/ha
Medax Top 0,75 l/ha + Turbo 0,75 l/ha

Groeiregulatie wintergerst en triticale
Advies : Trimaxx/Moddus 0,4-0,5 l/ha
Medax Top 0,75 l/ha + Turbo 0,75 l/ha

Onkruidbestrijding Cichorei
Voor opkomst kan er afgebrand worden met Clinic 2 l/ha of Mission/Reglone Bold 1,5 l/ha.
Vanaf opkomst moet er verschil gemaakt worden bij rassen die Titus resistent zijn en rassen die dat niet zijn.
Advies Titus resistent eerste 2 bespuitingen met interval van 5a7 dagen.
1e Chloor IPC 0,5 l/ha + Legurame 0,5 l/ha + Kerb Flo 0,25 l/ha + Safari 5-15 gr/ha.
2e Chloor IPC 0,5 l/ha + Kerb Flo 0,25 l/ha + Titus 35 gr/ha + Uitvloeier 0,25 l/ha.
Advies niet Titus resistente rassen eerste 2 bespuitingen interval 5a7 dagen.
1e Chloor IPC 0,5 l/ha + Legurame 0,5 l/ha + Safari 5-10 gr/ha + Kerb Flo 0,25 l/ha + AZ 500 50 ml/ha.
2e Chloor IPC 0,5 l/ha + Dual Gold 0,2 l/ha + Kerb Flo 0,25 l/ha + AZ 500 50 ml/ha.

Combinatie vloeibare meststoffen met Rhizoctoniabestrijding
Vloeibare meststoffen kunnen gemengd gespoten worden met Amistar/Alstar Subliem en actara als rijentoepassing. Er gelden verschillende mengvolgordes. Zorg eerst voor voldoende water in de tank.
Meng dan de APP in de tank en zorg dat je niet meer dan 1/3 spuitvolume per ha aan APP hebt .(bij hogere tempraturen zal het mengen beter gaan) .Meng vervolgens Amistar/allstar Subliem en als laatste de Actara toe.
Om verstoppingen en uitzakken zo min mogelijk te houden is voldoende pompcapiciteit nodig. En zorg dat het niet te lang gemengd in de tank blijft staan.


Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid.