Ctgb, aardappelen, granen en bieten

Actueel
Wateroverlast, harde windstoten en hagelstenen zorgden de afgelopen week in delen van ons werkgebied voor flinke schade aan gewassen. Het vochtige en warme weer draagt bij aan een verhoogde ziektedruk. Goede bemesting en een juiste keuze van gewasbeschermingsmiddelen kan bijdragen aan een vlot herstel.

Toelatings- en registratie nieuws Ctgb

 • Akris: Het onkruidbestrijdingsmiddel Akris mag worden opgebruikt tot 1 augustus 2018.
 • Scala heeft een uitbreiding gekregen als schimmelbestrijdingsmiddel in o.a. uien, peulvruchten, boon met peul, erwt met peul en prei.
 • Positief besluit voor de herregistratie van Olie-H. Olie-H blijft behouden voor het voorkomen van virusoverdracht in pootaardappelen en bloembollen. De overige gewassen zijn vervallen.
 • Het etiket van Teppeki voor de teelt van tafelaardappelen is aangepast van 2 naar maximaal 1 toepassing per teelt. De dosering is verlaagd van 160 naar 100 gram/ha. Aanleiding voor deze wijziging is het verlagen van het risico op overschrijding van de bovenwettelijke MRL-eis van sommige afnemers.
 • Het etiket van Revus is aangepast. Het minimum spuitinterval is verlengd van 5 naar 7 dagen.

Aardappelen
Phytophthora: lange bladnatperiodes, warm en vochtig weer, aardappelopslag en snelle loofgroei zijn belangrijke factoren waar u goed rekening mee moet houden. Bescherm uw gewassen goed vanaf opkomst door een juiste middelenkeuze en timing. Een BOS kan u daarbij helpen.

 • Advies: Phytophthora in de eerste fase tot knolvorming:
  Revus 0,6 l (+ Mangaannitraat 0,5 l)            of
  Nautile/ Video WG 2 kg                                   of
  Valbon 2 kg/ Valbon Start 1,6 kg

Correcties op het onkruid kunnen worden uitgevoerd met lds combinaties met Sencor, Basagran en Titus + uitvloeier. Deze kunnen het beste kort na opkomst plaatsvinden.

Een brede mix is Sencor 100-200 gram + Titus 30 gram + Uitvloeier 0,25 l. Kies voor Sencor-gevoelige rassen en in situaties met veel zwarte nachtschade voor Basagran 0,25 – 0,5 l in plaats van Sencor (niet in Basagran gevoelige rassen).

Bij onkruiden, zoals hondspeterselie, die na opkomst bijna niet met lds te bestrijden zijn, resteert eigenlijk alleen nog een onderbladtoepassing (kappenspuit). Kies dan voor Basagran 1,5 l + Sencor 0,5 kg + Titus 30 gram + Olie 2 l.

Granen
Voor de meeste percelen wintertarwe is het nu zeker tijd voor de afrijpingsziektebespuiting, T2. Het vlagblad dient volledig uitgerold te zijn en de eerste aren komen uit. Vroege percelen staan begin bloei!

De ziektedruk in bijna alle gebieden is vrij hoog. In gevoelige rassen zien we gele roest soms opnieuw de kop opsteken. Bescherm uw gewas!

 • Advies: Afrijpingsziekte behandeling wintertarwe
  Elatus Era 1 l                                    of
  Ceriax 2 l                                          of
  Priori Premium 1 + 1 l

We zien veel graanhaantjes in de granen. Voeg daarom Sumicidin Super 0,2 l toe.

Fusarium-behandeling wintertarwe
Verwacht u tijdens de bloeifase een periode van 24 uur aaneengesloten bladnat en is het langer dan 2 weken geleden dat u een ziektebestrijding heeft uitgevoerd, dan adviseren wij een bespuiting uit te voeren met Prosaro 1 l of Osiris 2 l.

Groeistoffen na de bloei; wat mag en wat kan?
Wilt u nog een wortelonkruidbestrijding uitvoeren tegen akker(melk)distel of aardappelopslag e.a., houd dan rekening met de etiketbeperkingen. Tapir 1 l + MCPA 1,5-3,6 l mogen na de bloei worden toegepast. Beide middelen mogen maximaal 1 keer per teelt worden toegepast. Starane is na de bloei niet toegestaan.

Bieten
Tegen nakiemers dient te worden aangevuld met bodemherbiciden voor het gewas sluit i.v.m. te veel schaduwwerking.

 • Advies: aanvullen tot een totaal van: Goltix 3 l + Frontier 0,9 l of Dual Gold 1,5 l (exclusief vooropkomst toepassing).
 • Of kies voor enkele malen toevoegen van 0,35- 0,5 Lontrel aan de basismix.

Controleer op bovenstaand onkruid en voeg zo nodig een lds-combinatie met de basis contactmiddelen Betanal maxxPro of BOGT-middelen toe.

Akker(melk)distels bestrijden in bieten: Voer een aparte bespuiting uit zodra de distels hersteld en fris zijn:

 • Advies: Lontrel 1,2 l + Olie 1 l. Toepassen bij hoge relatieve luchtvochtigheid!!
 • Of kies voor enkele malen toevoeging 0,35- 0,5 Lontrel aan de basismix.

(Bij tulpen als nateelt, voer dan vooraf een kerende grondbewerking uit i.v.m. nawerking Lontrel).

De onkruidbestrijding op grotere raaigrassen kunt u afronden met een aparte bespuiting met Focus Plus 2-3 l of Fusilade Max 2 l.

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid.