Phytophthora, luizendruk, aardappelen, Fusarium en meer..

Phytophthora in aardappelen
Op een aantal percelen in het zuidwesten is phytophthora gevonden. Controleer uw gewassen en houd korte intervallen aan. Indien u aantasting ziet, kies dan voor een ‘stopbespuiting’. De ervaring leert dat hoe eerder u reageert, des te beter het resultaat!

Advies stopbespuiting:

  • Revus 0,6 l + Proxanil 2 l. of
  • Infinito 1,6 l + Curzate Partner 0,2 kg.

Herhaal deze bespuiting 2 tot 3 keer met korte intervallen om de aantasting te stoppen.

Hoge luizendruk in diverse gewassen

Controleer uw gewas:

  • Aardappelen: vuilboomluis (citroengeel), onderkant blad; Teppeki 100-160 gram
  • Pootgoedteelt aardappelen: virusbestrijding; Minerale olie + pyrethroïden + luizendoder
  • Erwten en bonen: zwarte bonenluis; Pirimor 0,25-0,5 kg
  • Peen: luizen; virusinsterving: Pirimor 0,25-0,5 kg
  • Bieten, zwarte bonen- en groene perzikbladluis: vergelingsziekte; Pirimor 0,25-0,4 kg

 De fabrikant van Teppeki adviseert tafelaardappeltelers een dosering aan te houden van maximaal 100 gram per ha i.v.m. risico op overschrijding van de bovenwettelijke MRL-eis.

Aardappeltopluis consumptieaardappelen
Controleer u gewas op aardappeltopluis. Kiest u voor ICM en spuit u niet standaard? Controleer dan wel heel zorgvuldig (bovenin) het gewas. De meeste zekerheid heeft u met een preventieve gewasbehandeling.

Advies:

  • Teppeki 0,1 – 0,16 kg/ha       of
  • Gazelle 0,25 kg of
  • Calypso 0,15 l/ha + Uitvloeier H 0,25 l.

Momenteel komen er veel coloradokevers voor. Hoewel Teppeki de natuurlijke vijanden spaart, bestrijdt het de coloradokever niet. Gazelle en Calypso nemen zowel luizen als coloradokevers mee. Vindt u een bespuiting tegen luizen niet nodig, maar wilt u wel coloradokevers aanpakken? Kies dan voor Coragen 0,05 l. Daarmee ruimt u selectief coloradokever op en spaart u nuttige insecten.

Voorkom bladverbranding met spuiten tijdens ‘scherp’ weer
Het veiligst spuit u later op de avond. Ook vroeg in de ochtend is de effectiviteit goed, maar vaak is het gewas dan nog niet droog waardoor het middel kan gaan ‘lopen’ naar de bladpunten met bladverbranding als gevolg.

Fusarium in wintertarwe
In vroege wintertarwepercelen zien we soms al aantasting door Fusarium. Deze aantasting is circa 3 weken geleden ontstaan. Het schadebeeld wordt nu zichtbaar.

Zomertarwe en late percelen wintertarwe die in bloei staan of binnenkort gaan bloeien, gaan nu de gevaarlijke periode in. De voorspelling van het weer is gunstig: droog. Mocht het weer anders uitpakken, twijfel dan niet en voer een bespuiting uit, kort vóór of na de bloei.

Advies: Prosaro 1 l.

Pseudomonas of Cercospora in bieten
We zien in een aantal bietenpercelen aantasting door Pseudomonas. Dit is meestal het gevolg van veel regen, hagel en een beschadigd blad. Er zijn geen middelen voor toegelaten. Een plantversterker als CropActiv Aminoboost 2-3 l/ha kan bijdragen om het proces van genezing te versnellen.


Pseudomonas; bacterie, verspreid over het blad (boven- en onderzijde) vrij scherp
begrensde, ronde zwartbruine vlekken, omgeven door ontkleurd bladweefsel.

Voor Cercospora is het nog vroeg. Wacht voor de eerste bespuiting de waarschuwing van het IRS af. Voor deze schimmel zijn diverse middelen beschikbaar. Start in gebieden zonder Stemphylium met Opus Team 1 l. In gebieden met Stemphylium mét Retengo Plust 1 l.

 
Cercospora; bladschimmel, ronde grijze vlekjes (2-3 mm) met donkere rood paarse
rand, onregelmatig over het blad; zwarte puntjes in de vlekjes (zichtbaar met loep).

Herinnering
Heeft u uw graanopgave al bij ons ingestuurd? Nog niet, doe dit dan alsnog zo spoedig mogelijk.
U vindt het aanmeldformulier op www.agriant.nl onder Downloads > Product.