Aardappelen, loofdood in pootgoed, suikerbieten en graaninname

Aardappelen

Alternaria
De schimmelziekte Alternaria solani kan een aardappelgewas actief en zeer snel infecteren. Alternaria alternata heeft een beschadiging of invalspoort nodig om te kunnen infecteren. Vooral op percelen die last hebben van droogte of andere stressomstandigheden kan Alternaria alternata veel schade veroorzaken. Een goede bemestingstoestand, structuur en groeiomstandigheden zijn de belangrijkste preventieve maatregelen.
Beschikbare middelen:
* 0.5 l Narita (etiket: maximaal 4 toepassingen, minimaal interval 10 dagen, niet in grondwaterbeschermingsgebieden).
* 0.2 kg Signum (etiket: maximaal 4 toepassingen, minimaal interval 14 dagen).

Advies:
* Start tijdig ( uiterlijk 2/3 bloei). De werking is vooral preventief.
* Interval 14 dagen.
* Schema’s met mancozeb hebben een nevenwerking tegen Alternaria, maar vervangen een bespuiting van Narita of Signum niet.
* Narita heeft naast een preventieve ook een lichte curatieve werking. Vanwege de curatieve werking dit middel na 2 toepassingen afwisselen (resistentiemanagement).

Loofdood in pootgoed

Middel Max. dosering Opmerking
Tuber Mission / Reglone 5 l Meerdere merken
Spotlight Plus 1 l niet in grondwaterbeschermingsgebied
Quickdown 1,6 l Altijd 2 l olie toevoegen
Finale SL 1,25 l Alleen als rijentoepassing
Beloukha 16 l Alleen op geklapt gewas, continue blijven roeren

Om het loof te doden zijn er meerdere mogelijkheden; loofklappen met of zonder rijenspuit, looftrekken en volvelds spuiten. Veelal is een combinatie van maatregelen nodig om het loof te vernietigen. Nieuw dit jaar is de Beloukha, dit is een product met een gunstig milieuprofiel. Het mag alleen op een geklapt gewas worden toegepast.

Tuber Mission (Diquat) zal binnen 1 of enkele jaren verboden gaan worden. Met de huidige droge weersomstandigheden is er een verhoogde kans op naveleindrot als er met Tuber Misson wordt gespoten. Vervang in die situatie de Tuber Mission voor Quickdown.

Advies volvelds toepassing:

Droge omstandigheden open spuiten met                           Quickdown 0,8 l en 2 l Olie

Indien nodig na 5 dagen herhalen.

Of als de stengel voldoende geraakt kan worden                Spotlight 1 l + 5 l Beloukha

Normale omstandigheden 1 a 2 keer open spuiten met      Tuber mission 2 – 2,5 l + 2 l olie Indien de stengel rondom kan worden geraakt              Spotlight 1 l + Tuber Mission 1 l


Suikerbieten

Ziektebestrijding
De eerste aantasting van bladschimmels in suikerbieten zijn reeds waargenomen. Volg de berichten van de Bladschimmelwaarschuwingsdienst van de suikerindustrie. Controleer ook uw eigen gewas regelmatig. Voer bij het zien van de eerste vlekjes een bespuiting uit met één van onderstaande middelen:

Middel Dosering Werkzame stof Groep/klasse Max. aantal bespuitingen Veiligheidstermijn
Opus Team 1 l/ha epoxiconazool / fenpropimorf triazool / morpholine 2 46 dagen
Retengo Plust 1 l/ha epoxiconazool / pyraclostrobin triazool / strobilurine 1 28 dagen
Borgi/ Score 0,4 l/ha difenoconazool triazool 2 28 dagen
Sphere 0,25-0,35 l/ha trifloxystrobine /cyproconazool strobilurine / triazool 2 21 dagen
Spyrale 1 l/ha difenoconazool / fenpropidin triazool / niet ingedeeld 2 28 dagen
Difure Pro 0,6 l/ha difenoconazool / propiconazool triazool / triazool 2 21 dagen

Bij toepassing van een strobilurine tegen Cercospora mag maximaal 50 % van de bespuitingen bestaan uit strobilurine bevattende middelen. Indien Retengo Plust toegepast is of nadien toegepast wordt mag er slechts 1 bespuiting van Sphere SC toegepast worden.

Toevoeging van Squall heeft een betere bedekking en geeft minder drift.

*Retengo Plust is het sterkste middel tegen Stemphylium.
* let op de sterke driftbeperkende maatregelen voor Spyrale. (95 % dop en 30 cm boomhoogte)

Controleer vanaf 2 weken na de bespuiting de percelen op nieuwe aantastingen. Voer op tijd een herbehandeling uit. Afwisselen van de middelen en actieve stoffen geeft het beste resultaat.

Graaninname
Op de internetsite van Agriant bv. leest u alles over graaninname en onze ontvangst locaties. In Odoornerveen nemen we ook geschikte brouwgerst in, welke in pool verband worden afgerekend.