Geïntegreerde teeltaanpak centraal

40% van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, had reeds de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen had 30% de scan gedaan. Deze conclusie kan CZAV trekken naar aanleiding van de vragenlijst die telers kregen om de bijeenkomst voor licentieverlenging te laten meetellen. Ook andere bevindingen omtrent erfemissie zijn interessant te noemen.
Zo gaven telers aan dat het erf ongemerkt een emissieroute kan zijn naar het oppervlaktewater. Het overdekt stallen van machines en vergroten van bewustwording rondom gewasbeschermingsmiddelen werden als aandachtspunten voor komend jaar genoemd. Daarnaast stellen afnemers ook meer eisen aan de productie. Telers benoemden hier om met zo min mogelijk chemische middelen een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen als belangrijk punt. Ook voedselveiligheid en certificering worden genoemd als afnemerseisen.

Integrated Crop Management

Tijdens de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw stond de geïntegreerde teeltaanpak (ICM = Integrated Crop Management) centraal. Extra verdieping was er over de ontwikkeling van phytophthora stammen en hoe deze te beheersen. Ook was er aandacht voor de levenscyclus en ontwikkeling van trips. Hoe is er een natuurlijk evenwicht te creëren die de trips beheersbaar houdt? Deze kennis gebruiken telers om samen met hun Agriant adviseur het teeltplan voor komend seizoen te optimaliseren.

Weer en gewasbescherming

Inzicht in de invloed van temperatuur, luchtvochtigheid en straling op de verschillende toepassingen kregen telers tijdens het onderwerp ‘weer en gewasbescherming’. Het nut van weerpalen die op gewashoogte meten en computerprogramma’s die het beste moment van handelen voorspellen werden besproken.

Inzet plantversterkers

In stressvolle periodes met afwijkende temperatuur en vochtigheid, maakt de inzet van plantversterkers uit de CropActiv lijn planten weerbaarder. Jaarlijks worden hier nieuwe ervaringen mee opgedaan en gedeeld. Hierdoor ontstaat steeds meer zekerheid over het juiste product-gewas combinatie én moment van toepassing.