Graanoogst van start bij Agriant BV.

Net als vorig jaar kwam de graanoogst ook dit jaar vroeg op gang met de oogst van wintergerst.
Op 20 juni hebben wij de eerste gerst ontvangen. In de daaropvolgende week is op meerdere plaatsen gerst geoogst en inmiddels ook enkele percelen tarwe. Vochtgehaltes lagen erg laag door het droge zomerweer. De hectolitergewichten zijn wisselend. Op de lichtere gronden, waar de afrijping versneld is doorgezet als gevolg van de droge omstandigheden, vielen deze wat tegen. Gemiddeld voldoen ze ruim aan de minimum afleveringsnorm van 62 kg. Ook de opbrengsten zijn door de droge omstandigheden wisselend, gemiddeld wordt het meerjarig gemiddelde niet gehaald.
Met het warme zomerweer rijpt de wintertarwe versneld af. De eerste percelen tarwe zijn op het moment van schrijven (16 juli) inmiddels geoogst.

Markt

De markt bevindt zich in een spagaat. Enerzijds door de handelsoorlog tussen de VS en China, anderzijds door de droge omstandigheden in Noord- en Oost-Europa en Rusland. Hierbij zijn recent de verlaging van de oogstprognoses van Frankrijk en de UK bijgekomen door het warme zomerweer. De laatste prognoses laten dan ook een afname van de eindvoorraden zien. Deze zijn echter momenteel hoog, zodat de invloed op de prijs nog maar minimaal is. Naarmate de oogst verder vordert zal blijken welke uitwerking deze factoren zullen hebben op de markt.

Mogelijkheden

 1. Poolprijssysteem: voorschotprijs tijdens of na de oogst met kans op nabetaling. Ontvang uw geld snel en doe mee in de marktontwikkeling. Het voorschot wordt vastgesteld op basis van de dan bepaalde kwaliteit van het oogstproduct. Als de kwaliteit daartoe aanleiding geeft kunnen latere voorschotten afwijken.
 2. Dagprijs: Kies, afhankelijk van de markt, voor een definitieve afrekening tegen dagprijs.

Innamecondities

De belangrijkste innamecondities zetten we nog even op een rij:

 • Granen worden ingenomen op basis 15% vocht.
 • Droogkosten voor tarwe vanaf 16,1% vocht en voor gerst vanaf 15,1%.
 • Lage droogtarieven
 • Geen kaf of weegbrugkorting. Extreem vuile partijen kunnen worden gekort.
 • Innamekosten € 20,00 per vracht.

Kwaliteitsindeling en separatie

Alle tarwe en wintergerst wordt in principe als voer afgezet.
De zomergerstrassen Planet en Irina komen voor de afzet als brouwgerst in aanmerking. Als de kwaliteit voldoet, zal hiervoor een premie, afhankelijk van de markt, worden uitbetaald. Brouwgerst kan alleen op onze ontvangstplaats Odoornerveen worden geleverd.

Hygiëne en voedselveiligheid

 • Start met een schone tank op de maaidorser. Oud graan neemt altijd insecten mee, waaronder zeer schadelijke, bijvoorbeeld graanklanders. In ons belang moet insleep van insecten voorkomen worden.
 • Zorg dat zakken en andere materialen die gebruikt worden, ter afdichting van uw wagen, niet meegaan met het geloste product. Dit kan bij ons of onze afnemer voor veel overlast zorgen.
 • Voor granen die de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen, houdt Agriant BV het recht deze te weigeren.
 • Controleer alle hydrauliekaansluitingen en slangen. Lekkage kan leiden tot problemen inzake voedsel/voederveiligheid.
 • Moederkoren komt sporadisch voor. Het is op zich geen probleem, maar het mag niet verspreid in de partij terechtkomen. Dus het moet apart afgezet worden. Meld het a.u.b. op de weegbrug.
 • Indien transportmateriaal in aanraking geweest is met chloorprofam en/of Moncereen moet u deze extreem goed schoonmaken.

Veiligheid

 • Overleg als het regent eerst met de bedrijfsleider of ontvangstplaatsbeheerder voor u levert, zodat u zeker weet dat we open zijn.
 • Zorg dat kinderen op de terreinen de tractor niet verlaten. Mensen die beroepsmatig niet op onze vestigingen hoeven te zijn, zullen we vanwege hun eigen veiligheid vragen zich buiten de terreinen te houden.
 • Rijd op onze vestigingen altijd stapvoets.
 • Voorkom morsen, denk aan de verkeersveiligheid!

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met uw buitendienstmedewerker. Wij wensen u een voorspoedige graanoogst!