Inzaai grasland

De nieuwe grasmengsels van CropSolutions zijn bekend, de folder met informatie kunt u hier downloaden. Het topras Sputnik met een hoge kroonroest resistentie van 8,4 en een maximale opbrengst van 108 is in bijna alle mengsels toegevoegd. De toevoeging van klaver is tegenwoordig bijna standaard. Klaver ontwikkelt goed op kalkrijke gronden met laag organische stof. De klaver geeft zeker in droge perioden extra opbrengst en eiwit wat ook deze zomer tot uiting komt. Drie tot vijf kilo klaver per hectare is het advies. Witte klaver voor percelen met beweiding, rode klaver voor maaipercelen. Een combinatie van beide is mogelijk. Het grasmengsel Extra Powerhybride bestaat voornamelijk uit Italiaans raaigras, dat zorgt voor een snelle groei en opbrengst. Dit mengsel is bij uitstek geschikt om nog in het najaar en/of volgend voorjaar een extra snede gras te maaien. Dit mengsel voldoet ook aan de GLB-vergroeningseisen.