Phythophthora, Loofdoding, Wintergranen, Ziektebestrijding en Vanggewas

Algemeen

We zijn inmiddels in een wisselvalliger weertype beland, al zijn de neerslaghoeveelheden te verwaarlozen. In deze periode van het jaar beginnen ook de dauwnachten langer te worden, waardoor de bladnatperiodes verlengen. Deze omstandigheden geven schimmelziektes meer kansen om in gewassen toe te slaan.

Phythophthora in zetmeel- en consumptie aardappelen

Na een lange, rustige periode voor Phytophthora worden er sporadisch weer aantastingen gevonden. De veranderde weersomstandigheden van de afgelopen weken hebben geleid tot infectiemogelijkheden door Phytophthora. Pas daarom de intervallen en doseringen weer aan, op percelen waar nog groeipotentie is.  Omschakelen naar bijvoorbeeld Ranman of Infinito is nu mogelijk. Wees alert in deze fase en controleer uw percelen nog eens extra. Voeg indien nodig Curzate Partner 0,2 kg/ha of Cymbal 0,25 kg/ha toe. Hanteer intervallen van maximaal 7 dagen. Bij meerdere blaadjes, haarden en stengelphytophthora is het advies over te stappen op Proxanil 2,0 l/ha + Ranman top 0,5 l/ha.

Loofdoding in zetmeel- en consumptie aardappelen

Percelen met veel onkruid als gevolg van bijvoorbeeld waterschade hebben extra aandacht nodig.

Wanneer er geen actie ondernomen wordt, kan het rooien van ‘vieze’ percelen problemen geven.

Quickdown en Reglone zijn sterk op breedbladige onkruiden zoals melden en muur, maar niet op grassen.

  • Reglone 2-3 ltr/ha (evt. + 1,5 ltr/ha Olie)
  • Quickdown 0,8 ltr/ha + Olie 2 ltr/ha (evt. + 1 ltr/ha Reglone)
  • Spotlight 1 ltr/ha (evt. + 1 ltr/ha Reglone)

Spotlight is niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Wintergranen

De periode van het inzaaien van wintergranen zit er weer aan te komen. Voor u hebben wij de volgende rassen geselecteerd:

Wintergerst:

  • Rafaela: Dit ras rijpt vroeg af, waardoor er een goede mogelijkheid is voor het zaaien van bijvoorbeeld Tagetes of het toepassen van grondverbetering. Deze wintergerst is als één van de weinige conventionele rassen van nature resistent tegen het dwergvergelingsvirus. Het ras is zeer stevig en heeft een goede opbrengstpotentie.

Wintertarwe:

  • Benchmark: Dit ras geeft al meerdere jaren een zeer goede en stabiele opbrengst. Daarnaast is de stro-opbrengst van het ras ook hoog. Ook geeft het ras een goede uitstoeling.
  • Bennington: Dit is in Nederland een vrij nieuw ras, sinds eind 2017 staat het op de rassenlijst. Het is een ras met een erg hoge opbrengst en heeft goede ziekteresistenties.
  • Diantha: Dit ras is iets gevoeliger voor meeldauw. Maar het ras heeft een zeer hoge opbrengst op zand/dalgrond en op kleigrond. Tevens beschikt dit ras over een zeer gezond bladapparaat, goede wintervastheid en een goede aarfusariumresistentie.

Ziektebestrijding bieten

Inmiddels is het ruim anderhalve maand geleden dat de eerste bladziektewaarschuwingen vanuit het IRS rondgestuurd zijn.  Er komen inmiddels meer meldingen binnen van alle bekende bladschimmels, met name Cercospora. Blijf uw bietengewas wekelijks op ziekten en plagen controleren, in de wetenschap dat er veel jong onbeschermd blad is bijgegroeid.

Hieronder is nogmaals het schema weergegeven van de middelen en hun werkzame stoffen. Probeer middelen zoveel mogelijk af te wisselen, om resistentievorming te voorkomen.

Middel Dosering Werkzame stof Groep/klasse Max. aantal bespuitingen Veiligheidstermijn
Opus Team 1 l/ha epoxiconazool / fenpropimorf triazool / morpholine 2 46 dagen
Retengo Plust 1 l/ha epoxiconazool / pyraclostrobin triazool / strobilurine 1 28 dagen
Borgi/ Score 0,4 l/ha difenoconazool triazool 2 28 dagen
Sphere 0,25-0,35 l/ha trifloxystrobine /cyproconazool strobilurine / triazool 2 21 dagen
Spyrale 1 l/ha difenoconazool / fenpropidin triazool / niet ingedeeld 2 28 dagen
Difure Pro 0,6 l/ha difenoconazool / propiconazool triazool / triazool 2 21 dagen

 

Let bij Spyrale op de toepassingsvoorwaarden van een verplichte teeltvrije zone van 0,5-1 meter afhankelijk van de gebruikte spuittechniek. Retengo Plust mag slechts eenmaal worden ingezet.

Maximaal 50% van uw bespuitingen mag met een strobilurine uitgevoerd worden (Retengo Plust, Sphere)

Opus Team heeft in suikerbieten een veiligheidstermijn van 46 dagen. Houd hier rekening mee wanneer u dit product inzet.

Vanggewas maïs

Om stikstofuitspoeling te voorkomen moet u direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas inzaaien.

Nieuwe gezichten

Vanaf 3 september is onze team versterkt met twee nieuwe buitendienstmedewerkers:

Henk Jan te Winkel:          06-13119709              hjt.winkel@agriant.nl              Winterswijk

Niek Naber:                       06-53932269              n.naber@agriant.nl                 Musselkanaal