Veredelingsonderzoek cichorei gefinancierd door Europese Unie

Er is 7,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Europese Unie om te onderzoeken hoe er meer goede voedingsvezels en gezonde inhoudsstoffen kunnen worden gewonnen uit cichorei. Dit heeft als doel meer teeltvariëteiten te ontwikkelen. De inhoudsstoffen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in de medische sector. Crispr-Cas is één van de moderne veredelingstechnieken waarmee wordt geëxperimenteerd.

Europese samenwerking

CHIC, zoals het veredelingsonderzoek heet, wordt vanuit het Horizon 2020-programma gefinancierd. Het programma is vorige week in Brussel gepresenteerd. Instituten, universiteiten en bedrijven uit zes verschillende Europese landen, onder leiding van Wageningen University & Research, werken samen aan het onderzoek. Inulineproducent Sensus en veredelingsbedrijf Keygene zijn vanuit Nederland betrokken.

Nieuwe antibiotica en kankermedicatie

Het is al bekend dat de wortels van cichorei interessante inhoudsstoffen bevatten die onder meer gebruikt kunnen worden in nieuwe soorten antibiotica en kankermedicatie. Cichorei bevat stoffen die de groei van schimmels, bacteriën en tumoren kunnen remmen. Door gerichte mutaties willen de onderzoekers de productie van deze gezonde inhoudsstoffen verhogen in de nieuwe variëteiten. Om meer maatschappelijk draagvlak voor nieuwe veredelingstechnieken te creëren, wordt de maatschappij sterk betrokken bij dit onderzoek.