Drukregistratie op veldspuiten vanaf 2020 verplicht

Onlangs is aanvullende informatie bekend geworden over de eisen van drukregistratievoorziening op veldspuiten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze aanvullende eisen binnenkort regelgeving worden en in het activiteitenbesluit worden opgenomen.

Per 1 januari 2020 moeten conventionele veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratievoorziening. Daarbij geldt 2019 als overgangsjaar.

Daarnaast gaat van kracht dat in de doplijsten (DRD lijst) alle erkenningen voor driftreductie komen te vervallen voor spuitdrukken lager dan 2 bar. Concreet zou dit betekenen dat met bijvoorbeeld de Airmix AM 110-03 en de Airmix AM 110-04 het onmogelijk wordt om te voldoen aan 90% driftreductie.

Het drukregistratiesysteem in het kort

Drukregistratie d.m.v. een druklogger wordt verplicht voor conventionele spuiten met driftreductie bij 2 tot 3 bar. Het drukregistratiesysteem moet bij een bespuiting automatisch in werking treden. De gegevens van de druglogger moeten in het veld kunnen worden afgelezen. Volgens de wetgever moet de drukregistratie minstens 1 uur worden bewaard.

Wanneer ontheffing op drukregistratie?
  • Bij verdubbeling van de teeltvrije zone
  • Sleepdoek (Wingspraysysteem en Dubex Wave systeem)
  • Luchtondersteuning (o.a. Hardi Twin Force)
  • Spuitdoppen met 90% driftreductie bij 3 bar of meer
  • Verlaagde boomhoogten i.c.m. 25 cm dopafstand
  • Magnetiseren van de vloeistof (MagGrow)

Voor luchtvloeistofdoppen zoals bijvoorbeeld Airtec e.a. geldt geen uitzondering op de drukregistratieplicht. Het gebruik van deze spuittechniek wordt moeilijk in de praktijk, omdat bij deze doppen zowel de druk van lucht als van vloeistof op hetzelfde moment zal moeten worden geregistreerd.

De volledige consequenties van bovenstaande eisen zijn op dit moment nog niet helemaal in te schatten. Het is afwachten hoe het voorstel met aanvullende eisen zal worden opgenomen in de wet. Ministeriële duidelijkheid komt naar verwachting de komende weken. Wanneer meer bekend is hierover zullen wij u uiteraard verder informeren.

Op onze website onder het kopje ‘Downloads’ zijn de actuele DRT (Drift Reducerende Technieken) en DRD (Drift Reducerende Doppen) lijsten te verkrijgen.