Weinig stikstof gemeten in de bodem

Eurofins Agro heeft in de eerste maanden van dit jaar beduidend minder stikstof gemeten in de bodem, in vergelijking met dezelfde periode in eerdere jaren. Door de kou mineraliseert de stikstof niet of nauwelijks en door de nattigheid vervluchtigt de stikstof die er wel is. En door de huidige vorstperiode gebeurt er in de bodem vrij weinig om daar verandering in te brengen.

Gemiddeld 5kg/ha

Waar in andere jaren tussen de 15 en 100 kg stikstof (N) per hectare werd gevonden, is dit tot nu toe in 2018 tussen de 2 en de 45 kg per hectare. “In de laag tot 30 centimeter zien we gemiddeld net iets meer dan 5 kg per hectare,” zegt Arjan Reijneveld, productmanager bij Eurofins Agro. “Dat is in andere jaren nog niet zo voorgekomen.”

Stikstofgift

Door een stikstofgift kan het gehalte worden bijgestuurd. Let hierbij goed op de weersomstandigheden en de vochtigheid van de percelen, is het advies. Bij erg natte percelen is het beter om – indien het mogelijk is om het land al op te gaan – in meerdere etappes de stikstof te geven. Dit om directe vervluchtigen te voorkomen. Ook de kaliumgehaltes vragen aandacht. Op lichtere grond is deze vaak uitgespoeld, terwijl op zwaardere gronden juist meer kalium te vinden is.

Veroorzakende factoren

Er zijn diverse factoren die een rol spelen bij het minder beschikbaar hebben van stikstof in de bodem. Dit komt onder meer doordat vanggewassen stikstof consumeren, intensieve regenbuien de stikstof uitspoelen, natte omstandigheden stikstof vervluchtigen en door lagere dierlijke mestgiften en meer compost verandert de bodemorganische stof waardoor deze minder makkelijk mineraliseert. Het monitoren van de bodemsituatie blijkt hiermee steeds belangrijker.